Choices

27 02 2010

Sometimes people just can’t understand your choices.
You apologise.

But there comes a time in life, when you just have to let things happen – because something greater is waiting for you.

The waiting is a challenge. It tests your faith in God, yes, but also in yourself.
Your capabilities.

You can only have power over people so long as you don’t take everything away from them. But when you’ve robbed a man of everything he’s no longer in your power – he’s free again.

Reklamer
Ramadanen er over os

13 09 2009

Ramadanen er muslimernes fastemåned. Fasten er den tredje af de fem søjler, Islam hviler på. Vi taler med Eda Sariyar, som er en muslimsk pige og beboer i Viby, om Ramadanen:

Ramadanen er over os

Publiceret 03.09.09 kl. 15:22 af Zahira Faizzad

Hvad er specielt ved denne måned?

”Det er først og fremmest den åndelig spænding, som jeg i allerhøjeste grad oplever. Det er måneden for faste og recitation af Den Hellige Koran, som første gang blev åbenbaret i denne måned,” siger hun og fortsætter: ”Fællesskab og tilgivelse er nøgleordene for Ramadanmåneden. Vi besøger oftere familie og bekendte, og man gør lidt ekstra ud af maden om aftenen,” siger hun med et smil.

Handler ikke kun om at sulte sig selv

Hvad er formålet med Ramadanen og hvad får du ud af måneden?

”Jeg ser denne måned som en ny chance for det enkelte menneske, at forbedre sig. Jeg oplever, at der hersker en disciplin og tålmodighed blandt muslimer i Ramadanmåneden. Det handler ikke kun om at sulte sig selv. Formålet er at danne sig en større forståelse for de fattige mennesker, der ikke har mulighed for at få mad på bordet,” siger den unge dansk-tyrkiske pige. ”Samtidig handler det også i høj grad om selvdisciplin, om at kontrollere sine handlinger og afholde sig fra hverdagens fristelser såsom rygning. Der hersker en atmosfære af godhed og renhed i denne måned, hvor forståelse og barmhjertighed spiller en central rolle.”

Ingen forhindring i hverdagen

Hvordan er det at holde ramadan i et moderne samfund, hvor man skal holde dagligdagen kørende?

”Jamen det kan jo være lidt svært sommetider, fordi folk der ikke faster rundt omkring ofte spiser og drikker lige for næsen af en,” siger Sariyar smilende og himler med øjnene.

”Men al det gode ved denne måned opvejer det mindre gode og desuden er mine ikke-muslimske veninder også meget imponeret over, at vi muslimer kan undvære mad og drikkevarer i ca. 16 timer, ” siger hun og griner. ”Men derudover er Ramadanen ikke en forhindring for mine daglige aktiviteter, tværtimod. Jeg bliver motiveret af tanken om at skulle hjem om aftenen og hygge mig sammen med familien over et godt måltid mad.”

http://www.vibysyd.dk/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2009/september/03/ramadanen-er-over-os/

Forbered jer selv til Ramadan

13 08 2009

Ramadan er måneden for åndelig spænding i den muslimske verden. Det er måneden for faste og recitation af Den Hellige Koran, som første gang blev åbenbaret i denne måned. Ramadan er måneden for Tahajjud og Qiyâm al-Layl (nattebønner som man står op til), Tarâwîh-bønner (en længere bøn som forateges i forsamling efter ’Ishâ’), Sadaqah (frivillig økonomisk støtte til fattige), Zakât-ul-Fitr (en forholdsvis mindre almisse, der skal betales inden Eid-bønnen) og Zakât-ul-Mâl (obligatorisk skat til fattige, der skal betales af indkomst, ejendomsværdi mv).

Ramadanens åndelige varme erstatter al anden aktivitet i løbet af året. Ingen kan forklare glæden medmindre han/hun søger denne måneds velsignelser dag og nat. Det er bl.a. derfor, at de som ønsker at drage nytte af denne måned tilrådes at efterleve, de i denne artikel nævnte anbefalinger. Forberedelserne i forbindelse med dette bør begynde senest fra og med Rajab-måneden, to måneder før Ramadan. Allah siger angående de 4 hellige måneder i sûrah at-Tawbah âyah 36:

“Månedernes antal hos Allah er visselig tolv måneder efter Allahs forordning siden den dag, Han skabte himlene og jorden. Af dem er fire fredhellige”.

Ifølge en beretning af Abu Bakr (må Allah være tilfreds med ham) i Sahih al-Bukhari sagde profeten (fvmh):

“Javist! Tiden er vendt om, som om det var den tid, da Allah skabte himlene og jorden. Året består af tolv måneder, hvoraf de fire er hellige og hvoraf de tre følger efter hinanden: Dhul-Qi’dah, Dhil-Hijjah og Muharram, og så måneden Rajab som er mellem Jamada den anden og Sha’bân”.

Muslimer tilrådes derfor at faste hyppigere i disse måneder for, så at sige, at være tæt på Allah. Desuden vil de på denne måde have forberedt sig til Ramadan, før den kommer. Vores elskede profet (fvmh) plejede at faste det meste af Sha’bân-måneden. Aisha (må Allah være tilfreds med hende) har berettet følgende i Sahih al-Bukhari og Muslim:

“Jeg så ikke Allahs budbringer faste en hel måned undtagen Ramadan og jeg så ham ikke faste så mange dage som i Sha’bân”.

Ifølge en beretning af Usama ibn Zaid (må Allah være tilfreds med ham) i Abu Dâwûd og Nasaî sagde profeten (fvmh):

“O Allahs budbringer, jeg har aldrig set dig faste så meget som i Sha’bân”, (sagde Usama). Profeten sagde: “Mange mennesker er ikke vidende om vigtigheden af denne måned, det er mellem Rajab og Ramadan. I denne måned løftes folks gerninger til verdenernes Herre. Jeg holder af, at mine gerninger bliver løftet, mens jeg er fastende”.

Ramadan er måneden for faste. Som Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 183:

“O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive Gudfrygtige”.

Det er også måneden, hvori Koranen blev åbenbaret første gang som en vejledning til hele menneskeheden. Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 185:

“Måneden Ramadan er den, i hvilken Koranen blev åbenbaret som retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og (at den er) den (Bog), der sondrer (mellem sandt og falsk). Derfor skal den, som er vidne til denne måned, faste i den. Men den, som er syg eller på rejse, (skal faste) det samme antal af andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at I fuldender antallet (af fastedage), og at I lovpriser Allah, fordi Han har retledet jer, og at I må blive taknemmelige”.

Det er måneden, hvor ærkeenglerne og englen Jibrîl stiger ned til os for at velsigne os og for at give os gode nyheder.

Det er hårdt pludselig at faste i en hel måned, medmindre vi forbereder os på det. Ellers vil vi i de første dage opleve hovedpine, sløvhed, sult, tørst og andre problemer. De forskellige organer i vores krop arbejder sammen for at justere kroppen til den nye fysiologiske situation og samtidig forsøger de at rense kroppen for alle de giftige stoffer, der har hobet sig op. Det er ikke nemt for disse organer at udføre deres funktion. Derfor vil vi føle hovedpine og mindre problemer til at starte med. Det er årsagen til, at vi delvis må forberede os før Ramadanens komme.

I det følgende vil der til læserne blive givet en række råd, da forebyggelse er bedre end helbredelse.

* Prøv at se mindre tv, og brug i stedet din tid på at læse i Koranen, Hadith-samlingen, Sîrah(profetens liv)- og Fiqh(islamisk jura)-bøger, bøger om Sharia og andre emner indenfor Islam.

* Undgå at kigge på ulovlige og uanstændige billeder, uanset om de er fra supermarkeds-reklamer eller andet.

* Undgå at gå i biografen. Prøv i stedet at tage til moskéen og gør det til en vane mindst en gang om dagen.

* Undgå at spise overflødigt og prøv at styre din spisevane. Spis ikke, medmindre du er sulten og prøv ikke at overbelaste din mave.

* De af jer, der har til vane at drikke kaffe, te og sodavand, prøv jeres bedste for at nedbringe forbruget af dem.

* De af jer, der ryger cigaretter, prøv at dæmpe denne vane før Ramadan.

* De der holder af musik, rapmusik og sange bør nedbringe tiden, de bruger på disse. De bør i stedet recitere eller lytte til Den Hellige Koran.

* De af jer, der nyder at spille kort, drop det og brug jeres tid på noget nyttigt.

* De af jer, der nyder picnic-ture og at gå ud i byen, hold en pause fra disse vaner før Ramadan.

* Hvis du har venner, som ikke praktiserer Islams lære, prøv da din bedste for at undgå social kontakt med dem.

* Hvis du rejser hyppigt pga. forretninger, prøv da at gøre forretninger i dit lokalområde, således at du kan være tæt på din familie og lokalsamfund. Hvis du er natteravn, gå da i seng tidligt, så du kan være i stand til at stå tidligt op til Fajr-bønnen (morgenbønnen).

* Prøv at faste på mandage og torsdage fra og med i dag.

* Sørg for, at du for det meste af tiden har Wudoo’ (abdest)

* Evaluér dig selv dagligt, før du går i søvn. Tak Allah for de gode gerninger, du har udført og bed om tilgivelse for de fejl, du har gjort.

* Giv dig den nødvendige tid til at isolere dig selv og overveje din situation. Ihukom Allah gennem Dhikr (ihukommelse af Allah), Tasbîh (erklæring af Allah som fri for fejl og mangler), Takbîr (erklæring af Allah som den største), Tahmîd (erklæring af taknemmelighed til Allah) og Tahlîl (erklære at der er ingen anden gud end Allah). Du vil blive åndeligt opstemt og du vil nyde livet.

* De af jer, der kan udføre Umrah før Ramadan, gør det.

* Begynd at give almisser dagligt, uanset hvor lidt de er.

* Find tid til at bede de ekstra bønner, såsom Duha-bønnen (foretages efter solopgang), Qiyâm al-Layl og Tahajjud.

* Reservér noget af din tid til at hjælpe andre med din visdom, viden og andre begavelser.

* Prøv at uddanne muslimer og ikke-muslimer gennem artikler om Islam.

* Etablér kontakt til muslimske lærde, Hâfidh (de der kan Koranen udenad), Qâri’ (eksperter i Koran-recitation) og andre ’Ulamâ’ (lærde), så du kan være i stand til at lære fra dem.

* Træn dig op i at gøre gode gerninger og giv en hjælpende hånd til andre uden at kræve noget til gengæld.

* Prøv at lære, hvordan man laver da’wah til ikke-muslimer. Det er en kunst, der kræver viden og kendskab til, hvordan man tiltaler folk.

Det er langt bedre at forberede os selv, før Ramadanen nærmer sig, end at vente på dens komme. Det er tegn på visdom og modenhed at forberede sig til hvad som helst andet i livet. At træne os selv op trinvis er en udmærket idé, i stedet for sidste minuts træning. Vi håber og beder til at muslimer træner sig selv op og forbereder sig i god tid før Ramadan og Hadj.

Dr. Ahmad H. Sakr, leder af “Foundation for Islamic Knowledge”, Lombard, IL, USA.

Tidsskriftet “Islamic Future”, december 1997, udgives af “World Assembly of Muslim Youth” (WAMY).

Oversat af Fatih Alev

Love of Dunya and hate of death!?

12 06 2009

hayrolsunBismillahirRahmanir

Rahim

LOVE OF DUNYA AND HATE OF DEATH

Juma Khutba delivered by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Friday 9 Jumad al-Akhir, 1430
June 5, 2009
Osmanli Naksibendi Hakkani Dergahi, Siddiki Center, New York

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
BismillahirRahmanirRahim
Medet ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

Alhamdulillah, alhamdulillah wa shukr Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. How much should we say `astaghfirullah’? Say non-stop. The 21st Century people must be saying non-stop `astaghfirullah’ because everything we are doing is wrong, out of the way. Everything today’s people are running to do is wrong. It’s not according to the orders of Allah and His Prophet (sws) and they are insisting on wrong. So many people are insisting, staying on that wrong road. It’s not a good news. It’s not a good news to them.

Allah subhana wa ta’ala is saying, `Obey Allah, obey His Prophet (sws), and obey your rightly guided leaders, those that are giving you news from Akhirat.’ Now it’s obligation to you to be obedient to them. If you are not obedient to them then you are obedient to your ego, to your Sheytan, nothing else. And every Juma that Ayat must be read, saying, `Have fear from Allah. Have fear from Allah and obey Allah.’ Fourteen hundred years it’s continuing non-stop. What happened to Muslims? They are sitting like robots, last minute they are running into masjids, as soon as they finish two rakats they are running out like somebody’s running after them. Must be. Sheytan is saying, `Don’t sit there for a long time. Come outside. You belong to me. You are my slave. We are going together to Jahannam.’ This is what Sheytan is saying to them.

Eh, whichever you like. Holy Prophet (sws) came fourteen hundred years ago. Fourteen hundred years ago all laws of this world has settled and finished. You cannot put anything in it and you cannot take anything out. You want to live like a human? Like a human that Allah and His Prophet (sws) like? You must be obedient to that. If you want to live like your ego says, then live. When Azrail is coming the eternal life is finished.

That is for us. Juma khutba is for Muslims, for Mu’mins. It’s not for unbelievers. Different sohbet to those. Juma khutba is given according to the place and how the people are behaving. That must be showing them the way. Later you cannot say, `I didn’t know’. You are hearing. You must be obeying. If you say, `I am obedient servant to Allah’ then you must be obedient to those words. Don’t look at the man who’s saying the words. Look at the words. The words are coming to you from Allah and His Prophet (sws).

The Holy Prophet (sws) is saying, `In Ahir Zaman my nation is going to be so many but they are not going to be good for anything. And their enemy is going to eat them, is going to take everything away from them.’ They say, `Ya Rasulullah, is it because they are going to be only a handful?’ He says, `So many they are going to be. But Allah subhana wa ta’ala is going to lift the Heybet of Islam away from them. So when their enemies look at them, they are not going to have any feeling, any fear from them. And they are going to attack them and they are going to finish them.’ That’s what happened today. `It’s because they are going to fall in love with this Dunya. They are going to love Dunya and they are going to hate to hear about death.’ This is what happened to the nation today.

No matter how much you are hating, it’s waiting right in front of you. Don’t forget. You get up early in the morning, you don’t know if you are going to reach to nighttime. Don’t be arrogant and stubborn to say, `I am strong and I am healthy.’ Go and look at the hospitals. Go and look at the morgues. You will understand how many healthy ones are waiting in the morgue to be prepared to be buried today or tomorrow. Go and look at it.

Allah has granted to you 24,000 breaths of life everyday. Everyday you are taking 24,000 in and out. It’s calculated. When that is finished your life is finished. Huh, today’s people don’t know how to spend their breath of life too. They are running around wildly. They don’t keep the orders of Allah and His Prophet (sws). They are sitting under the curses of Allah day and night and their life is shortening.

What we will do with that life? Why Allah has given it to us? Why He has sent us to this world? To be slaves to this world? Is that the reason for believers? To be slaves to the world? To run after the world? Or to prepare themselves for Akhirat life? That’s what the believer is supposed to be. Don’t say, `I am a believer’ and live a lifestyle like the unbelievers. Then you will be counted, you will be entering into the book as hypocrites. The unbelievers, the Kafirs are one step higher than the hypocrites. The hypocrites are in the lowest station of the hell-fire.

These words are for you and for me. Take it or leave it. But don’t forget. You can leave as much as you want but you are going to live as much breath of life as is given to you. When Azrail is going to come, there are two doors going out. One is the door of Rahmat and the other one is the door of Zahmat, difficulties. The way you live, the Holy Prophet (sws) is saying, that’s how you are going to die. The way you die, that’s how you are going to rise to the Judgment Day. Look at yourself how you are living. What is your idea for life? Look at it and then understand how you are going to die. If you don’t like it then change it. Change it the way that Allah and His Prophet (sws) want it.

Allah subhana wa ta’ala sent His Prophet (sws) almost fifteen hundred years ago. Who rose against him? All those ones who were in love with Dunya. Those who love Dunya rose against the Holy Prophet (sws). Although they were saying that he is Muhammad-ul Amin, the most trustworthy one. But they rose against him. They rose against what he was saying to them. What was he saying to them? He said, `Don’t concentrate on this Dunya. Concentrate on Akhirat. Leave all the things that you are worshipping. Have fear from Allah and be obedient to Allah.’ This is what he was saying to them. Nothing else. And they all rose against one, saying, `Who are you to tell us this? One person you are coming to tell us this. Who do you think you are?’ They gathered together running to attack him.

Thirteen years the Holy Prophet (sws) didn’t take a knife in his hand in Makkah. They did their worst. They said, `You have to have power to put authority.’ He said, `I am not a Sultan to you. I am a servant. I am Abdullah. I am giving the orders of Allah to you.’ They didn’t stop. They ran wildly non-stop and what happened to them? That one person, Allah is raising him up and up and up and up. All the other ones together going down, down, down. He didn’t have the American government supporting him. Muslims are running today saying, `We want support! We want help!’ Run to get help from the hopeless and the helpless. Don’t run to the masjids of Allah saying, `Ya Rabbi, I am Your servant’ and run to get help from them. Look what happens to you and to them. Look what’s coming.

Wake up to yourselves. Don’t be ignorant and arrogant. Allah’s order is order. It’s not changing. The way that it came fourteen hundred years ago, that’s how it’s working. If you don’t know then it’s obligation to you to learn. It’s obligation to you to run after that. To run, to take and to apply to your life if you want safety in Dunya and Akhirat. If you want only a couple of day’s pleasure, it’s here, this Dunya. But don’t forget. Yesterday is passed and tomorrow is unknown. So if you are going live, live today like a wild animal as you like because you don’t know if you are going to reach for tomorrow. Or, live like a human just the way that Allah and His Prophet (sws) have ordered. Take lesson from yesterday, live today and prepare yourself for a better day tomorrow because Allah subhana wa ta’ala is saying, `Your Ahir, the believers Ahir, the one that is coming after, is going to be better than today.’

The Holy Prophet (sws) is saying, `The believer’s today must be better than yesterday. Tomorrow has to be better than today.’ Look at yourself. If your today is better than yesterday and if you have hope that tomorrow is going to be better than today, you are a believer that the Holy Prophet (sws) has given description of. Or otherwise, you are in trouble. Shake yourself up and come back to the Sirat-ul Mustaqim. You are reciting the Surat-ul Fatiha asking to be in Sirat-ul Mustaqim. Stay on Sirat-ul Mustaqim. Don’t run copying the Christians and the Jews. Live Islam. There is no moderation in Islam. Anyone who is thinking that they are going to run to moderate Islam, they lost everything.

Wa min Allahu tawfiq

Bihurmatil Habib

Bihurmatil Fatiha

Juma khutbah: We Are Coming From Allah And Returning Back To Allah

2 04 2009

Jum’a mubarak

BismillahirRahmanirRahim

WE ARE COMING FROM ALLAH AND RETURNING BACK TO ALLAH

Jume Khutba delivered by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Friday 30 Rabi-ul Awwal, 1430
March 27, 2009
Osmanli Naksibendi Hakkani Dergahi, Siddiki Center, New York.

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
BismillahirRahmanirRahim
Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

Inna lillaih wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. We are asking forgiveness from our Lord Allah subhana wa ta’ala. He has created us for His service. But the 21st Century people are leaving that service. That’s the service with honor but today’s people lost their direction, lost their compass, lost their way. But Allah subhana wa ta’ala is saying, `Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. You are coming from Allah and you are returning back to Allah. Run anywhere you want. Returning there.

`Eh, this happened to the man and he died.’

Why did he die? The day is 24 hours. In that 24 hours Allah subhana wa ta’ala granted the children of Adam (as) 24,000 breaths of life. 24,000 in each 24 hours. Every time you are taking that air in you are moving one step forward to your grave. That’s why Allah subhana wa ta’ala is sending prophets to the children of Adam (as) teaching them how to live, why to live and what’s the reason of life. Not like today’s people, heedlessly running after emptiness. Eh, we understand when the unbelievers are running after emptiness. What about the believers? What about the Muslims? Muslims lost their guide. They left the guide. Who’s the guide? Muhammad salatu wa salam. They left him.

They say, `I know only Allah.’

That’s what Sheytan said. When Allah said to him, `Make Sejdah to Adam’, he said, `No, I am not making Sejdah. I only make Sejdah to You.’ Not understanding? Not waking up? He was making Sejdah everywhere, worshipping non-stop. He became disobedient to one order. When Allah said to him, `Make Sejdah to Adam’, he said, `No! I am making Sejdah to You.’ That word put him out from Paradise to Hell. Are we understanding anything? Yes, we are not understanding anything because the 20th Century and the 21st Century people lost the faith, faith in Allah and His Prophet (sws) and faith in Akhirat. Lost. You have to run after this world, for what running? What is the reasoning? We must know. We must know where we are running and why we are running after it? Because the West came out with so many wrong ideas, sheytanic ideas, the East, Muslim countries adapting that, democracy, kemocracy, hypocrisy…eh, run after them. Everyone is running, `I am going to go for election, selection, delection, deleting, finished!

Allah subhana wa ta’ala is creating us for His service. Nothing else, saying, `I am giving you life that is counted. Every breath of life that you are taking in and out is counted. Don’t spend it in the wrong place. Spend it in the right place. This dunya is temporary. As soon as the angel of death is coming, when the life is finishing and the last breath is being taken, the veil is taken away too. And then you are seeing the angels too. You are seeing everything you did.

`Oh! I made a mistake.’

It’s too late. The life is now, inside, that Allah is granting, saying to us, `You may do, you may fill your life with mountains of mistakes or wrongdoings. Don’t lose hope from your Lord. Turn your face back to your Lord and ask forgiveness. And you will find Him forgiving you. He may turn those wrong things into good things for you and you will be rewarded in the Judgment Day.’ But when the last breath is coming it’s too late now. It’s too late to say, `I am turning now’ because when the veil is removed you are going to see everything.

So now is the time. Now is the time to know where you are running and why you are running. You are running after what? If you are running to change this world, the authority is not given to you. It is not in your hand. The authority is in the hand of Allah subhana wa ta’ala. If He is allowing this to happen then you must know that, `I must correct myself.’ Those ones also who are in authority, they know what they are doing. They are not interfering. They are watching what the Holy Prophet (sws) is saying. They are letting things to happen. Every word that the Holy Prophet (sws) has said, it must happen, it’s going to happen, it has happened.

So top-speed its running towards that way but as the Holy Prophet (sws) said, `Ahir Zaman, in the end of the times Jababirah is coming, Jababirah is going to rule, the tyrants are going to rule. If you are reaching to that time, don’t run forward. Allah subhana wa ta’ala has given some time to the unbelievers to rule this world. If you are living in that time, don’t run forward thinking that you are going to change anything. Until that time is up you cannot do anything. If you are running forward then something is going to happen to you too. My advice to you for that time is, be patient and keep the Haqq. Be with the true ones. Keep the truth. Nothing else. Save yourself, prepare yourself for Akhirat.’

No man can change this mess now. The man must be supported through heavens and that man is about to come. Where is the Ummat? The Ummat is sleeping. It’s not even accepting, it’s not even waiting. A handful here and a handful there, `Eh, I am accepting, expecting’. Accepting but still running to the dirtiness of this world. That is not the acceptance. Allah is not accepting that kind of acceptance. Prepare yourself, fill yourself up with that energy, your heart and wait for that day. That day is coming.

So Allah subhana wa ta’ala is granting the life and sending prophets to us to show us how to use this life. The Prophet (sws), if we are following his orders, if we are using the world also the way that he has ordered, then no sickness and no wrong things will come around us. But we are not listening to the Prophet (sws). We are just listening to our own ego again, or the advisors. The ego’s advisor is Sheytan. Listening to that one. And Muslim nations are listening to unbelievers, running to find safety from the unbelievers. What kind of mentality is this? Allah sent the safety to us saying, `Hold on tightly to the prophets and what they brought to you.’

`What that Prophet (sws) brought to you, take it!’ He is ordering. `What he forbid you from, stop it!’ With this ayat He is giving full authority to the hand of the Prophet (sws). If we are not taking it, it’s not the Prophet (sws) who’s going to lose. We are the one’s who are losing. Eh, the majority of the people today, the Muslims are sick non-stop twenty-four hours. Unusual sicknesses. It shouldn’t happen to Muslims but it’s happening because the Muslims are living a lifestyle just like the unbelievers. It’s not accepted.

When the Holy Prophet (sws) sent the Nama-i Sharif, invitation to the kings, he sent one to Egypt, to the king of the Guptis. He accepted it. He kissed it, he put it on top of his head and in return he sent presents to the Holy Prophet (sws). He sent some Jariyyas, sent some other things and sent some doctors to the Prophet (sws). The Prophet (sws) said, `These ones we may use but doctors we don’t need.’ The doctors said, `Our king is paying us for this, that we should be here, watching, if anybody is sick then free of charge we have to look after them. `Eh, as you like’, he said, `Stay’. And they were staying, one day, one month, one year, two years, three years, nothing was happening. The head of them was coming saying, `Ya Muhammad (salatu wa sallim), we are not your enemy. We cannot do any harm to you.’ And the Holy Prophet (sws) was saying, `We know.’ He said, `But your people are not coming. They are not coming to us.’ He said, `They are not coming to you because they are not getting sick.’ He said, `How can it be? We don’t have time to scratch our head in our country. Everyone is sick. Here in the desert in this situation they are not getting sick?’ The Holy Prophet (sws) said, `They are not getting sick because they are obeying their Prophet (sws). They are living according to what their Prophet (sws) is teaching them. So they are not getting sick.’

We are getting sick non-stop. Of course, in America everything, in the West everything is built on what? The whole economy and the whole thing is built on building weapons and medicine. The ones that they cannot kill with the weapons, they will kill it with the medicine.

`Eh, I have a headache. I go to a doctor. I have this, I go to a doctor.’

Go to a doctor and you don’t come out. Taking all your money too. Huh, you are not spending your money the way Allah is ordering. Good. They are going to get it that way and you are not going to get any blessing. You are going to stay sick and no cure for that sickness.

How can it fit to a believer to be sick all the time? There are exceptions that Allah is testing some people. That is a different story. But now from the time that they are born until they are going to die, so many machines. You go to a hospital, ten, fifteen machines everywhere sucking, saying, `Shh, stay quiet. He is sick.’ He is not sick, he is dead. They are checking his account. There’s still money inside. They say, `Give him air.’ His chest is going up and down until the money finishes. Then they take it out saying, `It’s finished.’ Don’t fall into the hand of the doctors. Then you will be no good for dunya and you will be no good for Akhirat. You are no good for this dunya to run after it, you are no good for Akhirat to sit over there to make zikir, to remember and to worship your Lord. You are no good for anything then. Why that one is going to live? For what reason?

So these sicknesses of 21st Century are not the physical sicknesses. They are the sicknesses that we have fallen into the wrong directions and under the name of faith we changed our faith and started believing differently. We started running in different ways, we are adapting the lifestyle of the unbelievers in our daily lives, in our houses. That’s what we are doing. That’s why non-stop we are in trouble. It’s about time for believers to wake up, to stand up, to say, `Ya Rabbi! We did mistakes and we are asking for forgiveness. Keep us in Sirat-ul Mustaqim.’ Praying five times a day at least forty Fatiha you are reciting. In every Fatiha you are reciting, `Keep us in Sirat-ul Mustaqim. Don’t make us like the Jews and the Christians.’ That’s what you are saying, `Keep us in Sirat-ul Mustaqim’. But we are saying that and as soon as the prayer finishes, running outside and the same lifestyle again, non-stop, twenty-four hours until the angel of death is coming.

The angel of death is going to come. It didn’t come to you. It is going to come to you. It is going to come to me. `Every life that We have given is going to taste death’, Allah subhana wa ta’ala is saying. Isa (alayhi salam) is coming. He is going to come back to this world. He is going to taste death. One of the biggest reason of his coming, he is going to taste death.

So, we are in the Ahir of Ahir Zaman. We reached to the last days. There isn’t too much left of our lives, there isn’t too much left of this dunya and there isn’t too much left for the Judgment Day. That has never happened from the day of creation. From the day that Allah subhana wa ta’ala created everything until now, it didn’t happen. It’s going to happen. The last days are approaching. The Holy Prophet (sws) is saying, `Between me and the Last Day there is only one and a half day left.’ One day is a thousand years, half day is five hundred years. He said, `Between me and the Last Day is only one and a half day left.’ Between the Prophet (sws) and us now fourteen hundred some years. Did we reach to the end? If we are believing on the Prophet (sws) then you must say yes. You are not saying yes, eh, believe the scientists. That’s what they are saying to you also. They cannot say to you anything else. `This is what’s going to happen and that is what’s going to happen.’ It’s going to happen. It’s happening, the signs of the last days.

But still the heedless Muslims… I am not talking to unbelievers, unbelievers are unbelievers, the Muslims are believing in the Last Day, the Judgment Day. They are believing that they are going to be raised to the Judgment Day, they are going to be questioned. Still running after this world so much like that, is not accepted, is not too intelligent and when you compare it to the faith, that kind of faith is not going to make you to pass through the Sirat. Faith, you have to hold on tightly to the faith. That’s the only thing the believers have. Nothing else. That’s the only value that we have, to be able to say that Shahadat, to be able to live according to that Shahadat, to be able to go out from this world with that Shahadat, to enter to the grave with that Shahadat, to get up to go to the Judgment Place with that Shahadat. If you are going short, you lost.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, as Allah subhana wa ta’ala is saying, we are coming from Allah, we are returning back to Allah. You must keep this alive in yourself twenty-four hours a day. Then your vision of looking at this world changes completely. Your thinking changes completely. Passing next to cemeteries, don’t run away! Stay and look and say, `Ey you ego, you are running around but you are going to be that one. If it is not tomorrow, the next day, the next year. Don’t forget!’ Remind yourself before the angel of death is coming.

Wa min Allahu tawfiq

Bihurmatil Habib

Bihurmatil Fatiha.

Absolutely happy

15 12 2008

BismillahiRahmannirRahim


All masters are moving towards Heaven and through the Seven Heavens. But first you must cut the tunnel of your ego. When you reach out of that tunnel you will find that there are no more bad desires remaining with you. You will be pure. At that moment you will taste the Sweetness of Lights, the Sweetness of Mercy, the Sweetness of Beauty, the Sweetness of Love, the Sweetness of Knowledge, the Sweetness of Wisdom, the Sweetness of Will Power and the Sweetness of Perfection.

Until then you must be patient and follow. You must not say, “Oh, how long do I have to follow without seeing anything?” No, the tunnel is according to your ego, long or short. May Allah grant you to reach your Heavenly Stations; you will then be happy, absolutely happy.

Source: as quoted from the sohbet(discourse)
by As-Sayyid Muhammad Nazim Adil al-Haqqani
(Descendant of the Prophet sallAllahu
alaihi wasallam)

The first 10 days of Zul Hijjah‏

28 11 2008

When Allah Ta’ala takes an oath upon some aspect, it is to illustrate the great significance of that aspect in the sight of Allah Ta’ala. Among the various things which Allah Ta’ala has taken an oath upon in the Qur’an is “ten nights” (Surah Al-Fajr). Many Mufassireen (commentators) are of the view that this refers to the first ten nights of Zul-Hijjah.
The Ahaadith also mention the virtue of the first ten days of Zul Hijjah. It is reported in one hadith that no action is more beloved to Allah Ta’ala than the action performed in these ten days, whether it be nafil salaah, zikr, charity, etc. (Sahih Bukhari).

REWARD EQUAL TO ONE YEAR


In another Hadith it is reported that one fast in these ten days is equivalent to the reward of fasting for one year (the tenth of Zul-Hijjah is excluded since it is not permissible to fast on the day of Eidul-Adha). Likewise, performing Ibaadah in any of these nights earns the reward of Ibaadah in Lailatul Qadr (Tirmizi).

Furthermore, among these ten days is the day of Arafah (9th Zul-Hijjah). Regarding this day Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) is reported to have said: “I have hope in Allah Ta’ala that the fast of the day of Arafah will be an atonement for the (minor) sins of the past and forthcoming year” (Tirmizi). In a narration of Tabraani it is reported that one should in these ten days recite the following excessively: Tasbeeh (Subhanallah), Tahleel (La ilaha illallah), Tahmeed (Al-Hamdulillah) and Takbeer (Allahu Akbar).

DEPRIVATION


Thus the first ten days and nights of Zul-Hijjah are extremely virtuous. One should therefore engage oneself in even more Ibaadah during this time. One should fast on as many of these days as possible. To ignore these virtues and be indifferent to the significance of these days and nights is indeed a great deprivation. It is also a sign of ingratitude to Allah Ta’ala for the great opportunity He has given us to earn tremendously multiplied rewards for little acts of devotion. Hence let us not ignore the gift of Allah Ta’ala. Instead let us take the maximum advantage of this gift.