Mevlana

7 02 2010

“Gönül vermedikce, gönül bulamazsin.”

– Mevlana

Reklamer
Hayırlı Cumalar – Glædelig fredag

13 11 2009

diniresimmmm

Sufi Dervisane – Elveda/Farvel Ramadhan

14 09 2009
Ramadanen er over os

13 09 2009

Ramadanen er muslimernes fastemåned. Fasten er den tredje af de fem søjler, Islam hviler på. Vi taler med Eda Sariyar, som er en muslimsk pige og beboer i Viby, om Ramadanen:

Ramadanen er over os

Publiceret 03.09.09 kl. 15:22 af Zahira Faizzad

Hvad er specielt ved denne måned?

”Det er først og fremmest den åndelig spænding, som jeg i allerhøjeste grad oplever. Det er måneden for faste og recitation af Den Hellige Koran, som første gang blev åbenbaret i denne måned,” siger hun og fortsætter: ”Fællesskab og tilgivelse er nøgleordene for Ramadanmåneden. Vi besøger oftere familie og bekendte, og man gør lidt ekstra ud af maden om aftenen,” siger hun med et smil.

Handler ikke kun om at sulte sig selv

Hvad er formålet med Ramadanen og hvad får du ud af måneden?

”Jeg ser denne måned som en ny chance for det enkelte menneske, at forbedre sig. Jeg oplever, at der hersker en disciplin og tålmodighed blandt muslimer i Ramadanmåneden. Det handler ikke kun om at sulte sig selv. Formålet er at danne sig en større forståelse for de fattige mennesker, der ikke har mulighed for at få mad på bordet,” siger den unge dansk-tyrkiske pige. ”Samtidig handler det også i høj grad om selvdisciplin, om at kontrollere sine handlinger og afholde sig fra hverdagens fristelser såsom rygning. Der hersker en atmosfære af godhed og renhed i denne måned, hvor forståelse og barmhjertighed spiller en central rolle.”

Ingen forhindring i hverdagen

Hvordan er det at holde ramadan i et moderne samfund, hvor man skal holde dagligdagen kørende?

”Jamen det kan jo være lidt svært sommetider, fordi folk der ikke faster rundt omkring ofte spiser og drikker lige for næsen af en,” siger Sariyar smilende og himler med øjnene.

”Men al det gode ved denne måned opvejer det mindre gode og desuden er mine ikke-muslimske veninder også meget imponeret over, at vi muslimer kan undvære mad og drikkevarer i ca. 16 timer, ” siger hun og griner. ”Men derudover er Ramadanen ikke en forhindring for mine daglige aktiviteter, tværtimod. Jeg bliver motiveret af tanken om at skulle hjem om aftenen og hygge mig sammen med familien over et godt måltid mad.”

http://www.vibysyd.dk/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2009/september/03/ramadanen-er-over-os/

Velkommen Ramadan – Merhaba sehri Ramazan

19 08 2009
Forbered jer selv til Ramadan

13 08 2009

Ramadan er måneden for åndelig spænding i den muslimske verden. Det er måneden for faste og recitation af Den Hellige Koran, som første gang blev åbenbaret i denne måned. Ramadan er måneden for Tahajjud og Qiyâm al-Layl (nattebønner som man står op til), Tarâwîh-bønner (en længere bøn som forateges i forsamling efter ’Ishâ’), Sadaqah (frivillig økonomisk støtte til fattige), Zakât-ul-Fitr (en forholdsvis mindre almisse, der skal betales inden Eid-bønnen) og Zakât-ul-Mâl (obligatorisk skat til fattige, der skal betales af indkomst, ejendomsværdi mv).

Ramadanens åndelige varme erstatter al anden aktivitet i løbet af året. Ingen kan forklare glæden medmindre han/hun søger denne måneds velsignelser dag og nat. Det er bl.a. derfor, at de som ønsker at drage nytte af denne måned tilrådes at efterleve, de i denne artikel nævnte anbefalinger. Forberedelserne i forbindelse med dette bør begynde senest fra og med Rajab-måneden, to måneder før Ramadan. Allah siger angående de 4 hellige måneder i sûrah at-Tawbah âyah 36:

“Månedernes antal hos Allah er visselig tolv måneder efter Allahs forordning siden den dag, Han skabte himlene og jorden. Af dem er fire fredhellige”.

Ifølge en beretning af Abu Bakr (må Allah være tilfreds med ham) i Sahih al-Bukhari sagde profeten (fvmh):

“Javist! Tiden er vendt om, som om det var den tid, da Allah skabte himlene og jorden. Året består af tolv måneder, hvoraf de fire er hellige og hvoraf de tre følger efter hinanden: Dhul-Qi’dah, Dhil-Hijjah og Muharram, og så måneden Rajab som er mellem Jamada den anden og Sha’bân”.

Muslimer tilrådes derfor at faste hyppigere i disse måneder for, så at sige, at være tæt på Allah. Desuden vil de på denne måde have forberedt sig til Ramadan, før den kommer. Vores elskede profet (fvmh) plejede at faste det meste af Sha’bân-måneden. Aisha (må Allah være tilfreds med hende) har berettet følgende i Sahih al-Bukhari og Muslim:

“Jeg så ikke Allahs budbringer faste en hel måned undtagen Ramadan og jeg så ham ikke faste så mange dage som i Sha’bân”.

Ifølge en beretning af Usama ibn Zaid (må Allah være tilfreds med ham) i Abu Dâwûd og Nasaî sagde profeten (fvmh):

“O Allahs budbringer, jeg har aldrig set dig faste så meget som i Sha’bân”, (sagde Usama). Profeten sagde: “Mange mennesker er ikke vidende om vigtigheden af denne måned, det er mellem Rajab og Ramadan. I denne måned løftes folks gerninger til verdenernes Herre. Jeg holder af, at mine gerninger bliver løftet, mens jeg er fastende”.

Ramadan er måneden for faste. Som Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 183:

“O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive Gudfrygtige”.

Det er også måneden, hvori Koranen blev åbenbaret første gang som en vejledning til hele menneskeheden. Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 185:

“Måneden Ramadan er den, i hvilken Koranen blev åbenbaret som retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og (at den er) den (Bog), der sondrer (mellem sandt og falsk). Derfor skal den, som er vidne til denne måned, faste i den. Men den, som er syg eller på rejse, (skal faste) det samme antal af andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at I fuldender antallet (af fastedage), og at I lovpriser Allah, fordi Han har retledet jer, og at I må blive taknemmelige”.

Det er måneden, hvor ærkeenglerne og englen Jibrîl stiger ned til os for at velsigne os og for at give os gode nyheder.

Det er hårdt pludselig at faste i en hel måned, medmindre vi forbereder os på det. Ellers vil vi i de første dage opleve hovedpine, sløvhed, sult, tørst og andre problemer. De forskellige organer i vores krop arbejder sammen for at justere kroppen til den nye fysiologiske situation og samtidig forsøger de at rense kroppen for alle de giftige stoffer, der har hobet sig op. Det er ikke nemt for disse organer at udføre deres funktion. Derfor vil vi føle hovedpine og mindre problemer til at starte med. Det er årsagen til, at vi delvis må forberede os før Ramadanens komme.

I det følgende vil der til læserne blive givet en række råd, da forebyggelse er bedre end helbredelse.

* Prøv at se mindre tv, og brug i stedet din tid på at læse i Koranen, Hadith-samlingen, Sîrah(profetens liv)- og Fiqh(islamisk jura)-bøger, bøger om Sharia og andre emner indenfor Islam.

* Undgå at kigge på ulovlige og uanstændige billeder, uanset om de er fra supermarkeds-reklamer eller andet.

* Undgå at gå i biografen. Prøv i stedet at tage til moskéen og gør det til en vane mindst en gang om dagen.

* Undgå at spise overflødigt og prøv at styre din spisevane. Spis ikke, medmindre du er sulten og prøv ikke at overbelaste din mave.

* De af jer, der har til vane at drikke kaffe, te og sodavand, prøv jeres bedste for at nedbringe forbruget af dem.

* De af jer, der ryger cigaretter, prøv at dæmpe denne vane før Ramadan.

* De der holder af musik, rapmusik og sange bør nedbringe tiden, de bruger på disse. De bør i stedet recitere eller lytte til Den Hellige Koran.

* De af jer, der nyder at spille kort, drop det og brug jeres tid på noget nyttigt.

* De af jer, der nyder picnic-ture og at gå ud i byen, hold en pause fra disse vaner før Ramadan.

* Hvis du har venner, som ikke praktiserer Islams lære, prøv da din bedste for at undgå social kontakt med dem.

* Hvis du rejser hyppigt pga. forretninger, prøv da at gøre forretninger i dit lokalområde, således at du kan være tæt på din familie og lokalsamfund. Hvis du er natteravn, gå da i seng tidligt, så du kan være i stand til at stå tidligt op til Fajr-bønnen (morgenbønnen).

* Prøv at faste på mandage og torsdage fra og med i dag.

* Sørg for, at du for det meste af tiden har Wudoo’ (abdest)

* Evaluér dig selv dagligt, før du går i søvn. Tak Allah for de gode gerninger, du har udført og bed om tilgivelse for de fejl, du har gjort.

* Giv dig den nødvendige tid til at isolere dig selv og overveje din situation. Ihukom Allah gennem Dhikr (ihukommelse af Allah), Tasbîh (erklæring af Allah som fri for fejl og mangler), Takbîr (erklæring af Allah som den største), Tahmîd (erklæring af taknemmelighed til Allah) og Tahlîl (erklære at der er ingen anden gud end Allah). Du vil blive åndeligt opstemt og du vil nyde livet.

* De af jer, der kan udføre Umrah før Ramadan, gør det.

* Begynd at give almisser dagligt, uanset hvor lidt de er.

* Find tid til at bede de ekstra bønner, såsom Duha-bønnen (foretages efter solopgang), Qiyâm al-Layl og Tahajjud.

* Reservér noget af din tid til at hjælpe andre med din visdom, viden og andre begavelser.

* Prøv at uddanne muslimer og ikke-muslimer gennem artikler om Islam.

* Etablér kontakt til muslimske lærde, Hâfidh (de der kan Koranen udenad), Qâri’ (eksperter i Koran-recitation) og andre ’Ulamâ’ (lærde), så du kan være i stand til at lære fra dem.

* Træn dig op i at gøre gode gerninger og giv en hjælpende hånd til andre uden at kræve noget til gengæld.

* Prøv at lære, hvordan man laver da’wah til ikke-muslimer. Det er en kunst, der kræver viden og kendskab til, hvordan man tiltaler folk.

Det er langt bedre at forberede os selv, før Ramadanen nærmer sig, end at vente på dens komme. Det er tegn på visdom og modenhed at forberede sig til hvad som helst andet i livet. At træne os selv op trinvis er en udmærket idé, i stedet for sidste minuts træning. Vi håber og beder til at muslimer træner sig selv op og forbereder sig i god tid før Ramadan og Hadj.

Dr. Ahmad H. Sakr, leder af “Foundation for Islamic Knowledge”, Lombard, IL, USA.

Tidsskriftet “Islamic Future”, december 1997, udgives af “World Assembly of Muslim Youth” (WAMY).

Oversat af Fatih Alev

Love of Dunya and hate of death!?

12 06 2009

hayrolsunBismillahirRahmanir

Rahim

LOVE OF DUNYA AND HATE OF DEATH

Juma Khutba delivered by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Friday 9 Jumad al-Akhir, 1430
June 5, 2009
Osmanli Naksibendi Hakkani Dergahi, Siddiki Center, New York

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
BismillahirRahmanirRahim
Medet ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

Alhamdulillah, alhamdulillah wa shukr Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. How much should we say `astaghfirullah’? Say non-stop. The 21st Century people must be saying non-stop `astaghfirullah’ because everything we are doing is wrong, out of the way. Everything today’s people are running to do is wrong. It’s not according to the orders of Allah and His Prophet (sws) and they are insisting on wrong. So many people are insisting, staying on that wrong road. It’s not a good news. It’s not a good news to them.

Allah subhana wa ta’ala is saying, `Obey Allah, obey His Prophet (sws), and obey your rightly guided leaders, those that are giving you news from Akhirat.’ Now it’s obligation to you to be obedient to them. If you are not obedient to them then you are obedient to your ego, to your Sheytan, nothing else. And every Juma that Ayat must be read, saying, `Have fear from Allah. Have fear from Allah and obey Allah.’ Fourteen hundred years it’s continuing non-stop. What happened to Muslims? They are sitting like robots, last minute they are running into masjids, as soon as they finish two rakats they are running out like somebody’s running after them. Must be. Sheytan is saying, `Don’t sit there for a long time. Come outside. You belong to me. You are my slave. We are going together to Jahannam.’ This is what Sheytan is saying to them.

Eh, whichever you like. Holy Prophet (sws) came fourteen hundred years ago. Fourteen hundred years ago all laws of this world has settled and finished. You cannot put anything in it and you cannot take anything out. You want to live like a human? Like a human that Allah and His Prophet (sws) like? You must be obedient to that. If you want to live like your ego says, then live. When Azrail is coming the eternal life is finished.

That is for us. Juma khutba is for Muslims, for Mu’mins. It’s not for unbelievers. Different sohbet to those. Juma khutba is given according to the place and how the people are behaving. That must be showing them the way. Later you cannot say, `I didn’t know’. You are hearing. You must be obeying. If you say, `I am obedient servant to Allah’ then you must be obedient to those words. Don’t look at the man who’s saying the words. Look at the words. The words are coming to you from Allah and His Prophet (sws).

The Holy Prophet (sws) is saying, `In Ahir Zaman my nation is going to be so many but they are not going to be good for anything. And their enemy is going to eat them, is going to take everything away from them.’ They say, `Ya Rasulullah, is it because they are going to be only a handful?’ He says, `So many they are going to be. But Allah subhana wa ta’ala is going to lift the Heybet of Islam away from them. So when their enemies look at them, they are not going to have any feeling, any fear from them. And they are going to attack them and they are going to finish them.’ That’s what happened today. `It’s because they are going to fall in love with this Dunya. They are going to love Dunya and they are going to hate to hear about death.’ This is what happened to the nation today.

No matter how much you are hating, it’s waiting right in front of you. Don’t forget. You get up early in the morning, you don’t know if you are going to reach to nighttime. Don’t be arrogant and stubborn to say, `I am strong and I am healthy.’ Go and look at the hospitals. Go and look at the morgues. You will understand how many healthy ones are waiting in the morgue to be prepared to be buried today or tomorrow. Go and look at it.

Allah has granted to you 24,000 breaths of life everyday. Everyday you are taking 24,000 in and out. It’s calculated. When that is finished your life is finished. Huh, today’s people don’t know how to spend their breath of life too. They are running around wildly. They don’t keep the orders of Allah and His Prophet (sws). They are sitting under the curses of Allah day and night and their life is shortening.

What we will do with that life? Why Allah has given it to us? Why He has sent us to this world? To be slaves to this world? Is that the reason for believers? To be slaves to the world? To run after the world? Or to prepare themselves for Akhirat life? That’s what the believer is supposed to be. Don’t say, `I am a believer’ and live a lifestyle like the unbelievers. Then you will be counted, you will be entering into the book as hypocrites. The unbelievers, the Kafirs are one step higher than the hypocrites. The hypocrites are in the lowest station of the hell-fire.

These words are for you and for me. Take it or leave it. But don’t forget. You can leave as much as you want but you are going to live as much breath of life as is given to you. When Azrail is going to come, there are two doors going out. One is the door of Rahmat and the other one is the door of Zahmat, difficulties. The way you live, the Holy Prophet (sws) is saying, that’s how you are going to die. The way you die, that’s how you are going to rise to the Judgment Day. Look at yourself how you are living. What is your idea for life? Look at it and then understand how you are going to die. If you don’t like it then change it. Change it the way that Allah and His Prophet (sws) want it.

Allah subhana wa ta’ala sent His Prophet (sws) almost fifteen hundred years ago. Who rose against him? All those ones who were in love with Dunya. Those who love Dunya rose against the Holy Prophet (sws). Although they were saying that he is Muhammad-ul Amin, the most trustworthy one. But they rose against him. They rose against what he was saying to them. What was he saying to them? He said, `Don’t concentrate on this Dunya. Concentrate on Akhirat. Leave all the things that you are worshipping. Have fear from Allah and be obedient to Allah.’ This is what he was saying to them. Nothing else. And they all rose against one, saying, `Who are you to tell us this? One person you are coming to tell us this. Who do you think you are?’ They gathered together running to attack him.

Thirteen years the Holy Prophet (sws) didn’t take a knife in his hand in Makkah. They did their worst. They said, `You have to have power to put authority.’ He said, `I am not a Sultan to you. I am a servant. I am Abdullah. I am giving the orders of Allah to you.’ They didn’t stop. They ran wildly non-stop and what happened to them? That one person, Allah is raising him up and up and up and up. All the other ones together going down, down, down. He didn’t have the American government supporting him. Muslims are running today saying, `We want support! We want help!’ Run to get help from the hopeless and the helpless. Don’t run to the masjids of Allah saying, `Ya Rabbi, I am Your servant’ and run to get help from them. Look what happens to you and to them. Look what’s coming.

Wake up to yourselves. Don’t be ignorant and arrogant. Allah’s order is order. It’s not changing. The way that it came fourteen hundred years ago, that’s how it’s working. If you don’t know then it’s obligation to you to learn. It’s obligation to you to run after that. To run, to take and to apply to your life if you want safety in Dunya and Akhirat. If you want only a couple of day’s pleasure, it’s here, this Dunya. But don’t forget. Yesterday is passed and tomorrow is unknown. So if you are going live, live today like a wild animal as you like because you don’t know if you are going to reach for tomorrow. Or, live like a human just the way that Allah and His Prophet (sws) have ordered. Take lesson from yesterday, live today and prepare yourself for a better day tomorrow because Allah subhana wa ta’ala is saying, `Your Ahir, the believers Ahir, the one that is coming after, is going to be better than today.’

The Holy Prophet (sws) is saying, `The believer’s today must be better than yesterday. Tomorrow has to be better than today.’ Look at yourself. If your today is better than yesterday and if you have hope that tomorrow is going to be better than today, you are a believer that the Holy Prophet (sws) has given description of. Or otherwise, you are in trouble. Shake yourself up and come back to the Sirat-ul Mustaqim. You are reciting the Surat-ul Fatiha asking to be in Sirat-ul Mustaqim. Stay on Sirat-ul Mustaqim. Don’t run copying the Christians and the Jews. Live Islam. There is no moderation in Islam. Anyone who is thinking that they are going to run to moderate Islam, they lost everything.

Wa min Allahu tawfiq

Bihurmatil Habib

Bihurmatil Fatiha