Forbered jer selv til Ramadan

13 08 2009

Ramadan er måneden for åndelig spænding i den muslimske verden. Det er måneden for faste og recitation af Den Hellige Koran, som første gang blev åbenbaret i denne måned. Ramadan er måneden for Tahajjud og Qiyâm al-Layl (nattebønner som man står op til), Tarâwîh-bønner (en længere bøn som forateges i forsamling efter ’Ishâ’), Sadaqah (frivillig økonomisk støtte til fattige), Zakât-ul-Fitr (en forholdsvis mindre almisse, der skal betales inden Eid-bønnen) og Zakât-ul-Mâl (obligatorisk skat til fattige, der skal betales af indkomst, ejendomsværdi mv).

Ramadanens åndelige varme erstatter al anden aktivitet i løbet af året. Ingen kan forklare glæden medmindre han/hun søger denne måneds velsignelser dag og nat. Det er bl.a. derfor, at de som ønsker at drage nytte af denne måned tilrådes at efterleve, de i denne artikel nævnte anbefalinger. Forberedelserne i forbindelse med dette bør begynde senest fra og med Rajab-måneden, to måneder før Ramadan. Allah siger angående de 4 hellige måneder i sûrah at-Tawbah âyah 36:

“Månedernes antal hos Allah er visselig tolv måneder efter Allahs forordning siden den dag, Han skabte himlene og jorden. Af dem er fire fredhellige”.

Ifølge en beretning af Abu Bakr (må Allah være tilfreds med ham) i Sahih al-Bukhari sagde profeten (fvmh):

“Javist! Tiden er vendt om, som om det var den tid, da Allah skabte himlene og jorden. Året består af tolv måneder, hvoraf de fire er hellige og hvoraf de tre følger efter hinanden: Dhul-Qi’dah, Dhil-Hijjah og Muharram, og så måneden Rajab som er mellem Jamada den anden og Sha’bân”.

Muslimer tilrådes derfor at faste hyppigere i disse måneder for, så at sige, at være tæt på Allah. Desuden vil de på denne måde have forberedt sig til Ramadan, før den kommer. Vores elskede profet (fvmh) plejede at faste det meste af Sha’bân-måneden. Aisha (må Allah være tilfreds med hende) har berettet følgende i Sahih al-Bukhari og Muslim:

“Jeg så ikke Allahs budbringer faste en hel måned undtagen Ramadan og jeg så ham ikke faste så mange dage som i Sha’bân”.

Ifølge en beretning af Usama ibn Zaid (må Allah være tilfreds med ham) i Abu Dâwûd og Nasaî sagde profeten (fvmh):

“O Allahs budbringer, jeg har aldrig set dig faste så meget som i Sha’bân”, (sagde Usama). Profeten sagde: “Mange mennesker er ikke vidende om vigtigheden af denne måned, det er mellem Rajab og Ramadan. I denne måned løftes folks gerninger til verdenernes Herre. Jeg holder af, at mine gerninger bliver løftet, mens jeg er fastende”.

Ramadan er måneden for faste. Som Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 183:

“O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive Gudfrygtige”.

Det er også måneden, hvori Koranen blev åbenbaret første gang som en vejledning til hele menneskeheden. Allah siger i Koranen sûrah al-Baqarah âyah 185:

“Måneden Ramadan er den, i hvilken Koranen blev åbenbaret som retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og (at den er) den (Bog), der sondrer (mellem sandt og falsk). Derfor skal den, som er vidne til denne måned, faste i den. Men den, som er syg eller på rejse, (skal faste) det samme antal af andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at I fuldender antallet (af fastedage), og at I lovpriser Allah, fordi Han har retledet jer, og at I må blive taknemmelige”.

Det er måneden, hvor ærkeenglerne og englen Jibrîl stiger ned til os for at velsigne os og for at give os gode nyheder.

Det er hårdt pludselig at faste i en hel måned, medmindre vi forbereder os på det. Ellers vil vi i de første dage opleve hovedpine, sløvhed, sult, tørst og andre problemer. De forskellige organer i vores krop arbejder sammen for at justere kroppen til den nye fysiologiske situation og samtidig forsøger de at rense kroppen for alle de giftige stoffer, der har hobet sig op. Det er ikke nemt for disse organer at udføre deres funktion. Derfor vil vi føle hovedpine og mindre problemer til at starte med. Det er årsagen til, at vi delvis må forberede os før Ramadanens komme.

I det følgende vil der til læserne blive givet en række råd, da forebyggelse er bedre end helbredelse.

* Prøv at se mindre tv, og brug i stedet din tid på at læse i Koranen, Hadith-samlingen, Sîrah(profetens liv)- og Fiqh(islamisk jura)-bøger, bøger om Sharia og andre emner indenfor Islam.

* Undgå at kigge på ulovlige og uanstændige billeder, uanset om de er fra supermarkeds-reklamer eller andet.

* Undgå at gå i biografen. Prøv i stedet at tage til moskéen og gør det til en vane mindst en gang om dagen.

* Undgå at spise overflødigt og prøv at styre din spisevane. Spis ikke, medmindre du er sulten og prøv ikke at overbelaste din mave.

* De af jer, der har til vane at drikke kaffe, te og sodavand, prøv jeres bedste for at nedbringe forbruget af dem.

* De af jer, der ryger cigaretter, prøv at dæmpe denne vane før Ramadan.

* De der holder af musik, rapmusik og sange bør nedbringe tiden, de bruger på disse. De bør i stedet recitere eller lytte til Den Hellige Koran.

* De af jer, der nyder at spille kort, drop det og brug jeres tid på noget nyttigt.

* De af jer, der nyder picnic-ture og at gå ud i byen, hold en pause fra disse vaner før Ramadan.

* Hvis du har venner, som ikke praktiserer Islams lære, prøv da din bedste for at undgå social kontakt med dem.

* Hvis du rejser hyppigt pga. forretninger, prøv da at gøre forretninger i dit lokalområde, således at du kan være tæt på din familie og lokalsamfund. Hvis du er natteravn, gå da i seng tidligt, så du kan være i stand til at stå tidligt op til Fajr-bønnen (morgenbønnen).

* Prøv at faste på mandage og torsdage fra og med i dag.

* Sørg for, at du for det meste af tiden har Wudoo’ (abdest)

* Evaluér dig selv dagligt, før du går i søvn. Tak Allah for de gode gerninger, du har udført og bed om tilgivelse for de fejl, du har gjort.

* Giv dig den nødvendige tid til at isolere dig selv og overveje din situation. Ihukom Allah gennem Dhikr (ihukommelse af Allah), Tasbîh (erklæring af Allah som fri for fejl og mangler), Takbîr (erklæring af Allah som den største), Tahmîd (erklæring af taknemmelighed til Allah) og Tahlîl (erklære at der er ingen anden gud end Allah). Du vil blive åndeligt opstemt og du vil nyde livet.

* De af jer, der kan udføre Umrah før Ramadan, gør det.

* Begynd at give almisser dagligt, uanset hvor lidt de er.

* Find tid til at bede de ekstra bønner, såsom Duha-bønnen (foretages efter solopgang), Qiyâm al-Layl og Tahajjud.

* Reservér noget af din tid til at hjælpe andre med din visdom, viden og andre begavelser.

* Prøv at uddanne muslimer og ikke-muslimer gennem artikler om Islam.

* Etablér kontakt til muslimske lærde, Hâfidh (de der kan Koranen udenad), Qâri’ (eksperter i Koran-recitation) og andre ’Ulamâ’ (lærde), så du kan være i stand til at lære fra dem.

* Træn dig op i at gøre gode gerninger og giv en hjælpende hånd til andre uden at kræve noget til gengæld.

* Prøv at lære, hvordan man laver da’wah til ikke-muslimer. Det er en kunst, der kræver viden og kendskab til, hvordan man tiltaler folk.

Det er langt bedre at forberede os selv, før Ramadanen nærmer sig, end at vente på dens komme. Det er tegn på visdom og modenhed at forberede sig til hvad som helst andet i livet. At træne os selv op trinvis er en udmærket idé, i stedet for sidste minuts træning. Vi håber og beder til at muslimer træner sig selv op og forbereder sig i god tid før Ramadan og Hadj.

Dr. Ahmad H. Sakr, leder af “Foundation for Islamic Knowledge”, Lombard, IL, USA.

Tidsskriftet “Islamic Future”, december 1997, udgives af “World Assembly of Muslim Youth” (WAMY).

Oversat af Fatih Alev

Reklamer

Handlinger

Information

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: